CÔNG TY TNHH THÁI HƯNG – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Thánh, Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Hotline: 02086293666

Email:info@bdscafeland.net